wyspa kwalifikacji

Kapitał ludzki. Narodowa strategia spójności
Europejski Fundusz Społeczny

Opis projektu

Projekt "WySPA kwalifikacji. Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego" (nr wniosku POKL.08.01.01-06-658/08) jest realizowany przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. więcej  »»

Aktualności

Ostatnie wolne miejsce na szkoleniach 2009-10-28 13:10:07

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniach w ramach:

  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć
  • Rekrutacja i selekcja
  • Negocjacje z trudnym klientem
  • Budowanie systemu ocen okresowych
  • Arkusz Excel - poziom zaawansowany

Zajęcia także w weekendy i po godzinach pracy.

Serdecznie zapraszamy!

Dane rachunku bankowego - opłaty za szkolenia 2009-10-12 14:54:49

Wpłat należy dokonywać na:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, nr rachunku: 09 1240 5497 1111 0010 2137 3203. W tytule przelewu należy umieścić: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz nazwę szkolenia.

Przypominamy, że wpłat należy dokonywać  z konta firmy w której zatrudniony jest Uczestnik Projektu.

Sylwetki Trenerów 2009-02-24 12:38:17

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami Trenerów prowadzących szkolenia.

Elektroniczna rejestracja 2009-02-16 17:02:48

Od 16 lutego 2009 r. możliwe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Więcej informacji na stronie dot. zapisów na szkolenia.

Projekt „Wyspa kwalifikacji - szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego